Majkoltrans Sp. z o.o.

O firmie

Spółka z o.o. MAJKOLTRANS została założona w roku 2001 przez kapitał prywatny. Podstawowo świadczy usługi w zakresie wykonywania przewozów kolejowych rzeczy oraz usług w zakresie eksploatacji bocznic kolejowych i transportu wewnątrzzakładowego na zasadzie outsourcingu.

Firma zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z wymaganymi uprawnieniami do realizacji zadań w zakresie obsługi transportu kolejowego i wewnątrzzakładowego.

Władze spółki

Prezes Zarządu — Ryszard Antolak
Wiceprezes Zarządu — Mieczysław Mazur
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – Jolanta Antolak

Zakres świadczonych usług

  • Wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy (licencjonowany przewoźnik)
  • Eksploatację bocznic kolejowych w pełnym zakresie
  • Projektowanie i wykonawstwo obiektów (elementów) infrastruktury torowej
  • Utrzymanie bieżące bocznic kolejowych i taboru kolejowego
  • Transport wewnątrzzakładowy
  • Spedycja kolejowa
  • Wszelka działalność wspomagająca transport
  • Projektowanie logistyki transportowej dla żądanej działalności